تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

تزیین دستمال سفره یکی از بهترین ایده ها برای تزیین میز ناهارخوری و سفره های تان است. این بار دستمال سفره تان را به شکل بادبزن تزیین کنید.

دستمال سفره تان را به شکل بادبزن تزیین کنید

 

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

ابتدا دستمال سفره تان را پهن کنید

 

 

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

دستمال سفره را به صورت شکل بالا تا کنید.

 

 

standingfan03_copy.jpg

مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

 دو سوم دسمال سفره تان را به صورت پلیسه ای تا کنید و مابقی را صاف نگه دارید.

 

 

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مطابق شکل بالا دستمال سفره را از وسط تا کنید.

 

 

مرحله پنجم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مرحله پنجم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

 مطابق شکل بالا دو گوشه بالای دستمال سفره را تا کرده و داخل پلیسه های دستمال سفره بگذارید.

 

 

مرحله ششم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن

مرحله ششم تزیین دستمال سفره به شکل بادبزن 

 دستمال سفره را باز کرده و روی میز بگذارید. در انتخا پلیسه ها را باز و مرتب کنید.

 

 

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه