نخست وزیر کانادا هنگام ورود پناهجویان شخصا در فرودگاه حضور پیدا کرد و به آنها خوشامد گفت. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هنگام ورود پناهجویان شخصا در فرودگاه حضور پیدا کرد و به آنها خوشامد گفت. همچنین برخی پناهجویان با نخست وزیر کانادا سلفی گرفتند. منبع: خبرگزاری فارس.

نخست وزیر کانادا هنگام ورود پناهجویان شخصا در فرودگاه حضور پیدا کرد و به آنها خوشامد گفت.
 
 جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا هنگام ورود پناهجویان شخصا در فرودگاه حضور پیدا کرد و به آنها خوشامد گفت.

همچنین برخی پناهجویان با نخست وزیر کانادا سلفی گرفتند.

عکس سلفی نخست وزیر کانادا با پناهجویان

عکس سلفی نخست وزیر کانادا با پناهجویان
 
 
منبع: خبرگزاری فارس
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه