در پی اعدام شیخ النمر، از روحانیون برجسته عربستان، تجمع اعتراضی خودجوشی از ساعات پایانی شامگاه شب گذشته در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. سفارت عربستان سعودی در تهران در آتش خشم ایرانی ها سوختدر پی اعدام شیخ النمر، از روحانیون برجسته عربستان، تجمع اعتراضی خودجوشی از ساعات پایانی شامگاه شب گذشته در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. کلیت این اعترضات، به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده، اما عده‌ای از معترصان خشمگین، وارد سفارت عربستان سعودی شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که س ...

در پی اعدام شیخ النمر، از روحانیون برجسته عربستان، تجمع اعتراضی خودجوشی از ساعات پایانی شامگاه شب گذشته در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد.

سفارت عربستان سعودی در تهران در آتش خشم ایرانی ها سوخت

در پی اعدام شیخ النمر، از روحانیون برجسته عربستان، تجمع اعتراضی خودجوشی از ساعات پایانی شامگاه شب گذشته در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. کلیت این اعترضات، به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده، اما عده‌ای از معترصان خشمگین، وارد سفارت عربستان سعودی شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده که سرپرست سفارت رژیم سعودی، به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شده بود. معترضان خشمگین، سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند.

741524_644.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-1

741525_134.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-2

741526_975.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-3

741527_416.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-4

741528_146.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-5

741529_947.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-6

741531_977.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-6

741532_461.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-7

741533_651.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-7

741534_320.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-8

741535_735.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-9

741540_976.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-10

741541_157.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-11

741543_523.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-12

741544_689.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-13

741545_896.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-14

741546_238.jpg

سفارت عربستان در تهران را به آتش کشیدند-15

 

 

منبع: ایسنا

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه